Om Solvent

Om Solvent

Lovverket deler inkasso i to - fremmedinkasso og egeninkasso.

Fremmedinkasso = tradisjonell inkasso

Egeninkasso = fakturaeier krever selv inn sine penger

Tradisjonell inkasso

Et inkassobyrå er en frivillig mekler.

Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive pengekrav!

Inkassobyråene har i så måte ingen juridiske rettigheter!


Inkassoselskapet tjener på at dine penger tar lang tid å innkreve, vi skal forklare deg hvorfor.


Egeninkasso

En fakturaeier har lov å drive inkasso

Det er kun lensmann/namsmann som kan tvangsinndrive "inkassofordringer"

En fakturaeier har rett til å gjøre som staten, benytte lensmann/namsmann direkte for inndrivelse.

Det tar kortere tid og blir samtidig vesentlig billigere for dine kunder. Man bevarer kundeforholdet.


Vi skal vise deg hvordan du vil får bedre likviditet, inntjening, tid og få flere fornøyde kunder.
Hva gjør inkassoselskapene

Inkasso - oppstilling

Ifølge Finanstilsynets statistikk for 2014 ,www.finanstilsynet.no (pressemelding) hadde norske inkassobyråer i andre halvdel av 2014 ubetalte fakturakrav på 41,8 milliarder kroner (41,8 milliarder kroner er kun hovedstolen).
De klarte kun å inndrive 12,1 mrd. - noe som tilsvarer kun 29% (Akk. utestående 41.8 mrd. + løst 12.1 mrd.)
45% av sakene hos inkassobyråene er over 18 måneder gamle.


Fakturaeier og inkassobyråene har en vesentlig interessekonflikt!

Fakturaeier både trenger og ønsker pengene sine raskest mulig. Inkassobyråene tjener mye mer om tiden går og går..
Dette er årsaken til at nesten alle opplever at tiden bare går og går når de benytter et inkassobyrå!

Eksempel - Konkursbegjæring Eksempel - Konkursvarsel Eksempel - Betalingsoppfordring Eksempel - Utleggsforretning Eksempel - Betalingsoppfordring
Hvordan kan det gjøres?

Saksgang - privat
Utleggsforretning, konkursvarsel og konkursbegjæring sendes direkte til norske myndigheter v/ lensmann - namsmann, som tar ansvaret videre.
Solvent gir deg muligheten til å sende purringer/oppfordringer utover viste saksgang.
Saksbehandler kan velge dette pr. sak, hvis en mykere inndrivelse ønskes.
Saksgang - bedrift
Dine fordeler med Solvent Egeninkasso

  • Bedre likviditet, raskere oppgjør
  • Benytter lovverkets rammer som er laget for deg, enkelt og greit.
  • Vi hjelper deg med å bruke namsmann/lensmann, som er de eneste med tilstrekkelig myndighet til å hjelpe deg
  • Bedre økonomi, mindre tap og bevarer kundeforholdet
  • Solvent virker oppdragende på skyldnere
  • Effektivt, tidsbesparende og fleksibelt program
  • Du beholder hele hovedstolen selv, samt renter og gebyrer
  • Med egeninkasso løses 90 - 100% av alle saker
  • Beholder kontrollen selv
  • Meget kompetente fagpersoner som kan bistå i alle spørsmål, samt at du får dra nytte av vår juridiske samarbeidspartner.