Fordeler

Våre kunder utnytter hver dag de beste rammevilkår for inndrivelse av sine fordringer, det er noe tradisjonelle inkassobyråer ikke kan gi de.
Noen av fordelene våre kunder oppnår kan du lese mer om her.

Raskere oppgjør

Egeninkasso gir deg vesentlig bedre rettigheter enn brukere av tradisjonelle inkassotjenester. Våre kunder krever i praksis inn sine egne fordringer og slipper fordyrende og forsinkende mellomledd. Våre kunder kan sette i gang sine saker raskt, mens inkassobyråene benytter et vesentlig antall utsendelser som er fordyrende, men som ikke nødvendigvis gir effekt. Resultatet er at Solvent-brukere får oppgjøret raskt inn på konto, unngår tap og beholder alle gebyrinntekter og renter selv.

Forbedret løsningsgrad

Namsmann og Lensmann står parat til å fortsette innkrevingen for deg dersom betalingsoppfordringen ikke løste problemet. Skyldnere får tydelig beskjed om dette i brevet som Solvent lager for deg. Gjengangere vet dette og prioriterer derfor ditt krav. Klart bedre rettigheter, raskere saksgang, tettere kundeforhold og mulighet til å benytte Namsmann og Lensmann bidrar til at løsningsgraden hos våre kunder ligger på 90 – 100%.

Gebyrinntekter og salærer

Våre kunders mål er å få utestående raskest mulig inn på sin konto. Meget høy løsningsgrad bidrar til det. De fleste av våre kunder tjener også penger på dårlige betalere, ved at du som Solventkunde selv beholder hele hovedstolen i tillegg til alle inntekter fra salærer, renter og gebyrer.

Gode kundeforhold

Ved selv å ha kontroll på inkassoprosessen, blir dine muligheter til å bevare gode kundeforhold vesentlig større. Du kjenner selv dine kunder best og vil til enhver tid ha nøyaktig oversikt over prosessen, noe som gir det beste grunnlaget for en skånsom innkreving. Ved å benytte deg av rettighetene vi tilrettelegger for deg vil dine kunder spares for fordyrende mellomledd, noe all erfaring viser at de setter pris på. Som saksbehandler kan dere også til en hver tid sette saker på pause om en kunde skulle ønske dialog.

Rådgivning og support

Vi har flere meget kompetente medarbeidere som har som mål å gi deg den beste servicen som finnes. De er tilgjengelig hver dag mellom kl. 08:00 til 16:00. I tillegg til å håndtere supporthenvendelser tilstreber vi å gi deg helt konkrete råd vedrørende dine saker. Solvent inneholder en omfattende FAQ som er søkbar, denne gir deg de svar du skulle trenge 24 timer i døgnet. Support og rådgivning er selvsagt inkludert i betingelsene hos oss.

Brukervennlighet og effektivitet

Solvent Egeninkasso er bygget opp på en intuitiv og oversiktlig måte. For våre kunder medfører dette at de bruker minimalt med tid på å registrere, ajourholde og avslutte saker. Statens satser for gebyr, salær og rentefastsettelser er alltid oppdatert, noe som gjør at du slipper å tenke på det. I og med at Solvent er «helautomatisk», og slik sett alltid benytter de riktige formularer, gjennomfører du steg for steg ved å «trykke på 1 knapp» Solvent ble kåret til "best i test" av PC World helt tilbake i 2011, nettopp grunnet sin enkelhet for deg som kunde. PC World var også imponert over alle importmulighetene og muligheten for å benytte OCR om du har mange saker. Solvent har gjennomgått flere endringer for å ytterligere bedre brukergrensesnittet de siste årene.

Kredittopplysninger og overvåkning

Bisnode er en viktig samarbeidspartner av Solvent. Du får tilgang til 300 kredittsøk inkludert i avtalen.

En annen klar fordel for deg er å kunne legge enkelte kunder på overvåkning om de ikke betaler eller er store kritiske kunder for deg. Dette gir deg til en hver tid de beste forutsetninger for å unngå tap eller å få dine utestående. En del av dine kunder kan du legge gratis på overvåk som en del av tilbudet vårt til deg.

Oversikt og kontroll

I Solvent vil du få tilgang til et bredt utvalg av rapporter og statistikker. Dette gir deg følelsen av å til en hver tid ha full oversikt og kontroll på "lommeboka".

For hver gang en sak bør gjøres noe med, sender Solvent deg en epost slik at du slipper å passe på frister etc. Våre kunder setter også pris på at de selv har full oversikt, på få sekunder, når kunder tar kontakt for avtaler eller spørsmål rundt sitt kundeforhold.

Import fra økonomisystemer

Har du mange inkassosaker? I så fall vil vi hjelpe deg med å sette opp en integrasjon mot ditt fakturaprogram.

På den måten slipper du å registrere saker dobbelt og manuelt. Vi kan også importere betalingsfiler/OCR så dette går av seg selv. PC World la også vekt på vår unike integrasjonsmotor.